Serwis i sprzedaż urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Usługi kserograficzne, kasy fiskalne.
AiM Serwis - NAPRAWIMY TWÓJ SPRZĘT BIUROWY!
Po - Pt 10:00 - 18:00
Sobota 9.00 - 13.00
Kontakt
aim@aimserwis.pl
ksero@aimserwis.pl

REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH

AiM Serwis Mirosław Loks

Postanowienia ogólne

1. Firma AiM Serwis Mirosław Loks dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu gwarantuje swoim klientom usługi serwisowe na wysokim poziomie.
2. Każdy klient oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje poniższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu.
3. Oddając sprzęt na serwis klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.

Przyjęcie / odbiór sprzętu

4. Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu w serwisie jest wydany przez pracownika firmy oryginał ZGŁOSZENIA DO NAPRAWY.
5. Oryginał ZGŁOSZENIA DO NAPRAWY jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu znajdującego się na serwisie. W momencie odbioru sprzętu zgłoszenie zostaje zwrócone wystawcy. W przypadku zagubienia zgłoszenia będzie naliczona bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł netto.

Wykonanie naprawy

6. Firma A i M Serwis Mirosław Loks nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowania znajdujących się na dyskach klienta.
7. W momencie oddania sprzętu komputerowego klient powinien sporządzić kopię zapasową danych znajdujących się na dysku HDD. Firma A i M Serwis Mirosław Loks nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów podczas wykonywania czynności serwisowych.

8. Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na

ZGŁOSZENIU DO NAPRAWY .
9. W przypadku wykonania naprawy części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone w momencie oddawania sprzętu na serwis. Przy braku takiego żądania części będą przekazywane do utylizacji.
10. Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części jak również zależny od ilości sprzętu przyjętego do naprawy w serwisie. W firmie obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń”.
11. Diagnoza sprzętu oddanego do serwisu prowadzona jest wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta.
12. Kwoty podawane przez pracowników firmy są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%.
13. Serwis udziela na wszystkie usługi wyszczególnione na raporcie serwisowym 3 miesięczną gwarancje.
14. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach usterki aniżeli podane przez klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu. Sytuacja powyższa może wynikać z konieczności rozebrania sprzętu na czynniki pierwsze w celu zdiagnozowania który z elementów jest uszkodzony, co w nielicznych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia innych podzespołów lub elementów.
15. Klient jest obowiązany do sprawdzenia statusu naprawy poprzez zasięganie informacji telefonicznej lub osobiście i do niezwłocznego odebrania sprzętu.

serwis drukarek inowrocław