Trwa ładowanie strony...

  Postanowienia ogólne

 1. Firma AiM Serwis Mirosław Loks dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu gwarantuje swoim klientom usługi serwisowe na wysokim poziomie.
 2. Każdy klient oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje poniższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu.
 3. Oddając sprzęt na serwis klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.
 4. Przyjęcie / odbiór sprzętu

 5. Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu w serwisie jest wydany przez pracownika firmy oryginał GŁOSZENIA DO NAPRAWY.
 6. Oryginał GZGŁOSZENIA DO NAPRAWY jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu znajdującego się na serwisie. W momencie odbioru sprzętu zgłoszenie zostaje zwrócone wystawcy. W przypadku zagubienia zgłoszenia będzie naliczona bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł netto.
 7. Wykonanie naprawy

 8. Firma A i M Serwis Mirosław Loks nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowania znajdujących się na dyskach klienta.


 1. W momencie oddania sprzętu komputerowego klient powinien sporządzić kopię zapasową danych znajdujących się na dysku HDD. Firma A i M Serwis Mirosław Loks nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów podczas wykonywania czynności serwisowych.
 2. Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na ZGŁOSZENIU DO NAPRAWY.
 3. W przypadku wykonania naprawy części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone w momencie oddawania sprzętu na serwis. Przy braku takiego żądania części będą przekazywane do utylizacji.
 4. Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części jak również zależny od ilości sprzętu przyjętego do naprawy w serwisie. W firmie obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń”.
 5. Diagnoza sprzętu oddanego do serwisu prowadzona jest wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta.
 6. Kwoty podawane przez pracowników firmy są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%.
 7. Serwis udziela na wszystkie usługi wyszczególnione na raporcie serwisowym 3 miesięczną gwarancje.
 8. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach usterki aniżeli podane przez klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu. Sytuacja powyższa może wynikać z konieczności rozebrania sprzętu na czynniki pierwsze w celu zdiagnozowania który z elementów jest uszkodzony, co w nielicznych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia innych podzespołów lub elementów.
 9. Klient jest obowiązany do sprawdzenia statusu naprawy poprzez zasięganie informacji telefonicznej lub osobiście i do niezwłocznego odebrania sprzętu.RODO oraz polityka prywatności

 1. Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.
 2. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych podczas wysyłania zamówień i zapytań oraz usług, jest A i M Serwis Mirosław Loks. z siedzibą w Mogilnie, ul. Czesława Miłosza 28. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy A i M Serwis Mirosław Loks a Panem/Panią oraz w celu realizacji zamówień i usług realizowanych przez A i M Serwis Mirosław Loks. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.
 3. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy A i M Serwis Mirosław Loks a Panią/Panem i wypełnienia przez A i M Serwis Mirosław Loks oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez A i M Serwis Mirosław Loks. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: aim@aimserwis.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: A i M Serwis Mirosław Loks ul. Czesława Miłosza 28, 88-300 Mogilno.Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych A i M Serwis Mirosław Loks.

Skorzystaj z pomocy zdalnej


TeamViewer

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 10:00 do 17:00

+48 504 048 339


Formularz kontaktowy